Ελληνοϊταλικός πόλεμος

  • Δημοσιεύτηκε: 01 Σεπτέμβριος 2023

    «Ελληνοϊταλικός πόλεμος» του Δημητρίου Μαχά
    Εκδόσεις «Πελασγός», 2023

    Ο πόλεμος της Ιταλίας κατά της Ελλάδος αποτελεί την συνέχεια της επιδιώξεως των Χίτλερ και Μουσολίνι προς κατάκτηση του κόσμου. Ούτοι επωφελήθησαν της αδυναμίας και της απροθυμίας προς πόλεμο των Μεγάλων Δυνάμεων Αγγλίας και Γαλλίας και η μεν Γερμανία κατέλαβε την Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία, το Μέμελ και επεδίωξε να κατακτήση και το Δάντσιγ μετά εδαφικής διόδου από Γερμνίας προς αυτό, τουθ' όπερ δεν απεδέχθησαν οι Πολωνοί και οι εγγυηθείσες την ακεραιότητα ταύτης Αγγλία και Γαλλία.